Sự Kiện VNDC Đăng Kí Mới Tặng 200.000 VNDC, Mời Bạn Bè Thành Công Tặng 20.000

Lượt Đăng Ký 3.442 VNDC vừa ra mắt sự kiện kích cầu người dùng đăng kí tham gia vào VNDC cụ thể như sau.